Regulamin

§1 

Definicje

 1. Sprzedawca – Do Nogi, firma prowadzona przez Martę Knitter, z siedzibą w Warszawie, nazywany dalej Do Nogi, Sprzedawca lub Strona
 2. Klient – osoba korzystająca ze strony www.donogi.com, dokonująca zamówień, zapytań i zapoznająca się z produktami dostępnymi na stronie www.donogi.pl, nazywany dalej Klient lub Strona.
 3. Produkt personalizowany – produkt tworzony na podstawie własnych plików Klienta

§2

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców ze strony internetowej donogi.com w celu zapoznania się z produktem lub zamówienia wybranego produktu.
 2. Treść niniejszego paragrafu regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Sprzedawca zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty i świadczy drogą elektroniczną – zgodnie z niniejszym regulaminem – następujące usługi:
  • umożliwia zamawianie wybranych produktów z zakładki „kolekcje” przez formularz zamówień
  • umożliwia zamówienie własnego nadruku przez formularz znajdujący się w zakładce „Zamów swój nadruk”
  • umożliwia składanie zapytań przez firmy i osoby prywatne, które chcą zamówić własną kolekcję w firmie Do Nogi
  • umożliwia Klientowi zakup produktów przez inne platformy zakupowe
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Użytkownika odpowiedniego formularza na stronie donogi.com lub poprzez korespondencję mailową.

§3
Warunki sprzedaży

 1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki typu VAT, cła.
 2. Ceny towarów znajdujące się na stronie www.donogi.com nie zawierają kosztów wysyłki.
 3. Klient może dokonać zakupu przez inne platformy zakupowe, które wskazane są w zakładce „Sklep” lub “Kontakt”.
 4. Wizualizacja produktów zamieszczona na stronie www.donogi.com może się różnić od produktu finalnego (np. przesunięciem ilustracji, profilu kolorystycznego)
 5. Sprzedawca informuje, że wykonuje kolekcje limitowane tylko 5 000 par/sztuk jednej linii, po sprzedaży danej ilości sztuk/par produkt zostaje wycofany ze sprzedaży.
 6. Sprzedawca informuje, że ilustracje tworzone są ręcznie a następnie za pomocą specjalnych technologii zostają przenoszone na wybrane produkty.
 7. Sprzedawca oświadcza, że nadruki personalizowane wykonuje tylko i wyłącznie na produktach będących własnością Sprzedawcy.
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów Personalizowanych między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia poprzez formularz zamówień w zakładce „Zamów swój nadruk” i przesłaniu pliku do wyceny. Przed zawarciem Umowy sprzedaży, Sprzedawca dokona weryfikacji plików własnych Klienta w ciągu 4 dni od otrzymania plików. Sprzedawca informuje, że prawa do plików, grafiki, zdjęć i projektów przesłanych przez Klienta posiada Klient. Klient przesyłając pliki Sprzedawcy potwierdza, że ma pełne prawa do ich wykorzystywania. Jeżeli pliki graficzne będą wymagały poprawek Sprzedawca poinformuje o tym niezwłocznie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, który zobowiązany jest do wprowadzenia poprawek zgodnie z informacją Sprzedawcy i przesłania Sprzedawcy poprawionych Plików Graficznych w ciągu 4 dni roboczych, chyba że strony ustalą inaczej. Umowa zostaje zawarta po mailowym potwierdzeniu warunków zamówienia przez obie Strony i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy dokonanej przez Klienta.
 9. Sprzedawca przystępuje do realizacji po: 1) akceptacji wizualizacji i warunków wykonania nadruku przez Klienta z zastrzeżeniem, że wizualizacja może lekko różnić się od produktu finalnego – przesunięcie nadruku, profil kolorystyczny 2) zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy dokonanej przez Klienta.
 10. Sprzedawca wykonuje Produkt będący przedmiotem Umową Sprzedaży zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie Plików Graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem, a Sprzedawcą w ramach Weryfikacji Plików.
 11. Na życzenie Klient może otrzymać fakturę VAT do swojego zakupu.

§4
Czas i koszty dostawy

 1. Koszt dostawy uzależniony jest od formy płatności. Całe zamówienie jest wysyłane w jednej przesyłce. Po przekroczeniu zamówienia w ilości 10 par produktów koszty przesyłki wyceniane są indywidualnie.Paczkomaty InPost 9,50 zł
  Kurier InPost przy zrealizowaniu przedpłaty 13,00 zł
  Kurier InPost za pobraniem 15,50 zł (niedostępny przy zamówieniach personalizowanych)
  Odbiór osobisty po przedpłacie 0 zł
  Przy zamówieniach powyżej 350 zł dostawa kurierem gratis
 1. Czas dostawyPaczkomaty InPost  do 2 dni
  Kurier InPost do 2 dni
  Odbiór osobisty – po wcześniejszym umówieniu, istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych produktów od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 17:00 w Warszawie, przy ul. Ząbkowskiej 39a.
 1. Ze względu na to, że Sprzedawca wszystkie produkty przygotowuje pod zamówienie czas realizacji liczony jest od 1 do 7 dni roboczych. O terminie realizacji Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

§5
Zwroty i reklamacje

 1.  Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez kontakt Klienta ze Sprzedawcą drogą mailową lub telefoniczną. Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, numeru produktu i przyczynę reklamacji, datę zakupu oraz wystąpienia wady.
 2. Odesłanie produktu
  Składając reklamację wymagane jest od Klienta odesłanie produktu wraz z kopią faktury zakupu lub paragonu. Reklamowany produkt należy wysłać na adres:
  Do Nogi
  Ząbkowska 39a
  03-746 Warszawa
 3. Zwrot towaru
  Zgodnie z obowiązującym prawem zwrot towaru przyjmowany jest w ciągu 14 dni od daty zakupu. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony produkt Klient zobowiązany jest do odesłania produktu na adres Do Nogi z otrzymanym paragonem lub fakturą. Zwracany towar nie może być używany ani wybrakowany. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia produktu przed wysyłką, włożenie produktu do takiego samego opakowania w jakim został wysłany, włożenia do pudełka wszystkich elementów, które znalazły się w opakowaniu.  Zwrotowi nie podlegają towary brudne, używane lub wybrakowane.
  Adres do wysyłki:
  Do Nogi
  Ząbkowska 39a
  03-746 Warszawa

§ 6
Polityka Prywatności

 1. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika lub będą zebrane przez Do Nogi na temat Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
  Więcej informacji można znaleźć w pliku Polityka Prywatności.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronie donogi.com i podstronach nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
 3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego 8a.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian.