Regulamin

§1 

Definicje

 1. Sprzedawca – Do Nogi, firma prowadzona przez Martę Knitter, z siedzibą w Warszawie, nazywany dalej Do Nogi, Sprzedawca lub Strona
 2. Klient – osoba korzystająca ze strony www.donogi.com lub sklep.donogi.com, dokonująca zamówień, zapytań i zapoznająca się z produktami dostępnymi na stronie www.donogi.pl, nazywany dalej Klient lub Strona.

§2

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców ze strony internetowej donogi.com w celu zapoznania się z produktem lub zamówienia wybranego produktu.
 2. Treść niniejszego paragrafu regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Sprzedawca zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty i świadczy drogą elektroniczną – zgodnie z niniejszym regulaminem – następujące usługi:
  • umożliwia składanie zapytań przez firmy i osoby prywatne, które chcą zamówić własną kolekcję w firmie Do Nogi
  • umożliwia Klientowi zakup produktów przez inne platformy zakupowe
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Użytkownika odpowiedniego formularza na stronie donogi.com lub poprzez korespondencję mailową.

§ 3
Polityka Prywatności

 1. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika lub będą zebrane przez Do Nogi na temat Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
  Więcej informacji można znaleźć w pliku Polityka Prywatności.

§4
Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronie donogi.com i podstronach nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
 3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego donogi.com używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian.